Pravidla

Popis hry

Hra se skládá ze 150 karet rozdělených do 3 typů: INTERAKTIVNÍ (popiš, předveď, namaluj), ÚKOL a POD VLIVEM.
Hráči se postupně střídají při plnění jednotlivých výzev, uvedených na kartách (např.: předveď, co je na kartě napsáno, nebo splň úkol). Pokud hráč neuspěje nebo odmítne výzvu splnit, kartu si ponechá a vypije počet drinků uvedený ve spodní části karty (1 DRINK = 1 NAPITÍ). V případě, že hráč výzvu splní, kartu odloží. Hra pokračuje do doby, než některý z hráčů získá 10 karet. Takový hráč je oficiálně „POD VLIVEM” a musí splnit bonusový úkol, který mu určí ostatní spoluhráči. Interaktivní karty se vždy hrají s přesýpacími hodinami.

Příprava hry

Zamíchejte karty a položte balíček doprostřed mezi hráče. Připravte přesýpací hodiny a hra může začít!

Průběh hry

Hráči se rozhodnou, kdo začne první.

První hráč vytáhne kartu z balíčku. Karty se hrají následujícím způsobem: 

A) Interaktivní karty

Hráč, který si vytáhne interaktivní kartu, má na splnění výzvy časový limit 60 vteřin.

Hráč předvádí výzvu všem ostatním hráčům, kteří se pokouší uhodnout, co je na kartě napsáno.

Výzvy na kartách se předvádí následujícím způsobem:

 • Předveď: Hráč předvede výraz nebo slovní spojení, uvedené na kartě.

  Při výzvě se smí používat citoslovce.

 • Popiš: Hráč popíše svými slovy pojem nebo slovní spojení uvedené na kartě.

  Je zakázáno používat kořen slova nebo jeho ekvivalent v cizím jazyce.

 • Namaluj: Hráč namaluje pojem nebo slovní spojení uvedené na kartě.

  Je zakázáno používat písmena a číslice. Je dovolené libovolně používat
  geometrické tvary a všeobecně známé symboly (např. pentagram nebo dolar). 

B) Úkol

Hráč, který si vytáhne kartu s úkolem, musí buďto odpovědět na otázku, nebo splnit činnost uvedenou na kartě.

Úkol plní vždy hráč, který si vytáhl kartu z balíčku.

C) POD VLIVEM

Kartu POD VLIVEM hrají vždy všichni hráči. Hráč, který si z balíčku vytáhne kartu POD VLIVEM, ji nejprve přečte nahlas všem hráčům. Poté musí všichni hráči společně odpovědět na otázku nebo splnit úkol. Pokud někdo z nich výzvu nesplní nebo ji odmítne splnit, vypije počet drinků uvedený ve spodní části karty. Kartu zároveň položí na
viditelné místo před sebe. Pokud výzvu nesplní nebo ji odmítne splnit více hráčů najednou, kartu si ponechá ten hráč, který prohraje “kámen, nůžky, papír“.

Hra pokračuje do doby, než některý z hráčů dosáhne počtu deseti karet. Hráč, který nasbíral deset karet je oficiálně „POD VLIVEM”, a musí splnit bonusový úkol, který mu určí jeho spoluhráči.

D) Cíl hry:

VYHNOUT SE ZISKU 10 KARET A NEBÝT TAK VEŘEJNĚ PONÍŽEN!

Výzva POD VLIVEM®

Jedná se o doplněk k základní verzi pravidel, určený pro opravdu náročné hráče. Pravidlo je jednoduché: Pokaždé, když někdo z vás uhodne Interaktivní kartu, všichni se společně jednou napijí (na důkaz toho, že jste to společně zvládli). No a pokud ji nikdo z vás neuhodne, pijete taky jednou a ten co byl na tahu, pije ještě počet drinků uvedený na kartě.

HODNĚ ŠTĚSTÍ!